Muawiyah bin Abu Sufyan, Pendiri Dinasti Umayah

Posted: January 22, 2014 in Biografi

Namanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayah bin Abd Syams bin Abdu Manaf bin Qushay. Kunyah-nya adalah Abu Abdurrahman Al-Umawi. Muawiyah dan Abu Sufyan masuk Islam saat terjadi penaklukkan kota Mekah (Fathu Makkah). Muawiyah juga turut dalam perang Hunain serta menjadi salah seorang penulis wahyu.

Muawiyah meriwayatkan sebanyak seratus enam puluh tiga hadits dari Rasulullah.

Beberapa hadits tentang keutamaan Muawiyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda kepada Muawiyah, “Ya Allah, jadikanlah ia sebagai orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk.”

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah, beliau bersabda, “Ya Allah, ajarilah Muawiyah Al-Quran dan hisab, serta lindungilah dia dari azab.”

Ka’ab bin Al-Ahbar berkata, “Tidak ada orang yang akan berkuasa sebagaimana berkuasanya Muawiyah.”

Ka’ab meninggal sebelum Muawiyah menjadi khalifah. Namun perkataan Ka’ab memang benar, sebab Muawiyah menjadi khalifah selama dua puluh tahun. Saat Muawiyah menduduki khalifah, negerinya nyaris aman dari pemberontakan dan wilayah kekuasaannya begitu luas.

Saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah melakukan pemberontakan. Ia kembali menolak baiat ketika Al-Hasan diangkat sebagai khalifah. Al-Hasan akhirnya mengundurkan diri. Muawiyah menjadi khalifah pada Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Tahun itu disebut dengan ‘Aam Jama’ah (tahun kesatuan), sebab pada tahun itulah umat Islam bersatu dalam menentukan khalifah.

Pada 50 Hijriah, Muawiyah menyeru kepada penduduk Syam agar membaiat anaknya, Yazid, sebagai putra mahkota dan khalifah penerusnya. Orang-orang Syam pun membaiatnya. Dengan demikian, Muawiyah merupakan orang pertama yang mengangkat anaknya sebagai putra mahkota.

Muawiyah meninggal pada Rajab tahun 60 Hijriah diusianya yang ketujuh puluh tahun.

Sumber:

Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s