Posts Tagged ‘batik Lampung’

– Niat yang ikhlas

Dengan cara meniatkan mencari ilmu untuk mendapatkan wajah Allah dan negeri akhirat. Apabila seseorang berniat mencari ilmu syar’I untuk memperoleh ijazah agar dengan ijazah itu dia endapatkan kedudukan dan penghasilan, maka tentang hal ini Rasulullah telah bersabda, artinya: “Barangsiapa mencari ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mengharap wajah Allah Ta’ala, lalu tidaklah dia mempelajarinya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dll.) (more…)

Kain tapis Lampung yang merupakan kerajinan tenun tradisional masyarakat lampung dibuat dari benang katun dan benang emas. Benang katut adalah benang yang berasal dari bahan kapas dan digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kain tapis, sedangkan benang emas dipakai sebagai ragam hias pada tapis yang dirangkai dengan cara sulam.

Pada tahun 1950, para pengrajin tapis masih menggunakan bahas hasil olahan sendiri, khususnya untuk bahan tenun. Proses pengolahannya menggunakan system ikat, sedangkan penggunaan benang emas telah dikenal sejak lama.

Bahan baku kain tapis antara lain:

– Kapas digunakan untuk membuat benang katun

– Kepong ulat sutra untuk membuat benang emas

– Lilin sarang lebah untuk merenggangkan benang

– Akar serai wangi untuk pengawet benang. (more…)