Posts Tagged ‘Nabi Muhammad’

Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa selama sembilan tahun tinggal di Madinah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam belum melaksanakan haji. Selanjutnya, pada tahun kesepuluh, beliau mengumumkan hendak melakukan ibadah haji. Setelah pengumuman itu, berduyun-duyunlah orang datang ke Madinah. Semuanya ingin mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan mengamalkan ibadah haji sebagaimana amalan beliau.

Pada tanggal 25 Dzulqaidah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar dari Madinah. Jabir berkata, “Setelah unta yang membawanya sampai di lapangan besar, kulihat sejauh pandangan mata adalah lautan manusia, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki, mengitari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam didepan, belakang, kiri, maupun kanan beliau.” (more…)

Ia bernama Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taym bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya, Murrah.

Kaum muslimin sepakat menamakannya Ash-Shiddiq, sebab Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali dan bersegera menyatakan kebenaran Rasulullah. Abu Bakar hijrah ke Madinah bersama Rasulullah dengan meninggalkan harta, keluarga, serta anak-anaknya. Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang murtad. Betapa banyak cerita tentang kebaikan dan keutamaan Abu Bakar yang kita pun akan sulit menghitungnya, demikian kata Imam An-Nawawi. (more…)