Posts Tagged ‘puasa dari sudut pandang medis’

Allah Ta’ala mewajibkan puasa pasti banyak hikmah di dalamnya, baik untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Di antaranya adalah:

Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Puasa merupakan ibadah seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala dengan meninggalkan hal yang paling disukai dan menahan hawa nafsunya. Jiwanya dilatih dengan takwa. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Ta’ala kapanpun dan dimanapun, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allah Ta’ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183) (more…)